Товарни хаспели/транспортни платформи SAEClimber


Мачтовите подемници се делят на три основни вида техника в строителството. Те биват мачтови работни подемници, мачтови товарни подемници-хаспели и мачтови транспортни платформи. Последните са лицензирани освен за превоз на товари, и за превоз на хора.

Товарните хаспели в строителството са подемна техника състояща се от ръководна и носеща част, задвижващи се със зъбни колела и рейки. Мачтовите товарни платформи-хаспели се инсталират по време на строителство,реновиране и саниране на сгради, за да предвижват нагоре и надолу по фасадата на сградата до идеалната им работна височина, материалите, необходими за изпълнение на проекта. Предоставянето и използването на мачтов товарен подемник-хаспел осигурява много по-ефективна работа и в пъти улеснява работния процес.

Предлагаме пълна гама товарни подемни хаспели, според изискуемата товароподемност и височина.